Ελληνικά γεωργικά προϊόντα στην Αλβανία

Ελληνικά γεωργικά προϊόντα στην Αλβανία

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Αλβανία αν και μικρού μεγέθους, αποτελεί μια γειτονική, εύκολα προσβάσιμη χώρα με ένα ώριμο καταναλωτικό κοινό απέναντι στα ελληνικά προϊόντα. Αυτό οφείλεται στη εξοικείωση των Αλβανών με τις ελληνικές καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες, είτε λόγω της μεγάλης μεταναστευτικής κινητικότητας, είτε λόγω της παρουσίας της ελληνικής μειονότητας, καθώς και σημαντικού αριθμού Ελλήνων, που ζουν και εργάζονται, ως επί το πλείστον, στα Τίρανα.

Ελληνικά γεωργικά προϊόντα στην Αλβανία

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους κυριότερους εμπορικούς προμηθευτές της αλβανικής αγοράς, μετά την Ιταλία. Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 2η θέση, μεταξύ των προμηθευτριών χωρών, με μερίδιο 14%, στο σύνολο των αλβανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και με μικρή διαφορά από την Ιταλία, η οποία είναι 1η, με μερίδιο αγοράς 15%. Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα σε ορισμένα προϊόντα έχει ηγετική θέση.

Οι κυριότερες εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην Αλβανία αφορούν:

  • ζωντανά χοιροειδή, κοτόπουλα και ψάρια,
  • φρούτα (όπως εσπεριδοειδή, ροδάκινα κλπ)
  • λαχανικά (όπως καρότα, αγγούρια, κουνουπίδια κλπ),
  • υποκατηγορίες διατηρημένων και παρασκευασμένων λαχανικών,
  • γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες και πολτοί φρούτων,
  • εκχυλίσματα και αποστάγματα καφέ και τσαγιού,
  • μπύρες και φυσικά μεταλλικά νερά και τέλος
  • παρασκευάσματα για τη διατροφή ζώων κλπ

Ο αγροτικός τομέας και η εγχώρια παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελούν βασικό τομέα της αλβανικής Οικονομίας. Το 18,4%1 του ΑΕΠ της χώρας, προέρχεται από τη γεωργία, η οποία απασχολεί και το 54,6%2 του εργατικού δυναμικού.

Το 63% των αλβανικών εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, κατά το 2013, προήλθε από εννέα χώρες. Εκτός από την Ιταλία (15%) και την Ελλάδα (14%), οι οποίες κατέχουν περίπου το μισό του ως άνω ποσοστού, άλλες χώρες, με σαφώς μικρότερα μερίδια αγοράς, είναι η Ρωσία (6%), η Πολωνία (5%), η Σερβία (5%), η Τουρκία (5%), η Βραζιλία (5%), η Γερμανία (4%) και η Βουλγαρία (4%).

Στόχος η στήριξη της γεωργίας και αγροτικής βιομηχανίας

Η αλβανική Κυβέρνηση επιδιώκει να μεγενθύνει και να εκσυγχρονίσει την εγχώρια παραγωγή. Πρόσφατα έθεσε σε εφαρμογή (1.1.2015) ένα τριετές Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2015-2017) για τη στήριξη της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία, το οποίο αποτελείται από δέσμη δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στοχεύει στην αντιμετώπιση των αδυναμιών και της παθογένειας του αγροτικού τομέα και στη βιώσιμη ανάπτυξή του. Ενδεικτικά, στο πλαίσιο στήριξης της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας στην Αλβανία, επιχειρείται αύξηση της παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητάς της, μηχανοποίηση της γεωργίας, ανάπτυξη της αλιείας και της αμπελουργίας, καθώς και της βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Εκτιμάται ότι στο προσεχές διάστημα, η ζήτηση στην Αλβανία για σπόρους, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα, παροχή τεχνογνωσίας και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες θα αυξηθεί.

Η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια ταχεία αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά του αλβανικού πληθυσμού και του τρόπου ζωής, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, της γρήγορης αστικοποίησης, που συνέβαλε στη δημιουργία καταναλωτών αστικής τάξης μεσαίου εισοδήματος. Ειδικότερα, η σταδιακή ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου, η εμφάνιση αλυσίδων μεγάλων σουπερμάρκετ και εμπορικών κέντρων, συνέβαλαν στην αλλαγή καταναλωτικών προτιμήσεων με κριτήριο την ποιότητα και τη μόδα για τα μεσαία εισοδήματα και τη χαμηλή τιμή για τα χαμηλά εισοδήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αλβανία, τον Ιούνιο του 2013, απέκτησε το καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε..

 Στοιχεία του γραφείου Ο.Ε.Υ. της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα