Πρωταρχικό κίνητρο (συγκεντρώνει το 77% των απαντήσεων) για την επιλογή των ελληνικών προϊόντων...

Πρώτη επιλογή τα ελληνικά προϊόντα

Σαφή προτίμηση στα ελληνικά προϊόντα έναντι των εισαγόμενων συνεχίζουν να δείχνουν οι καταναλωτές, αν και ο παράγοντας «τιμή» φαίνεται ότι μετρά πλέον περισσότερο στην τελική επιλογή. Οι καταναλωτές μέσα από αυτό τον ιδιότυπο οικονομικό πατριωτισμό θέλουν κυρίως να στηρίξουν την ελληνική οικονομία και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έρευνα Καταναλωτής και Ελληνικό Προϊόν, που πραγματοποίησαν οι καθηγητές Γ. Μπάλτας και Π. Θεοδωρίδης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών αντιστοίχως, το 67% των καταναλωτών προτιμά τα ελληνικά προϊόντα έναντι των εισαγόμενων. Μάλιστα, το 86,4% των καταναλωτών όταν βρίσκει ελληνικά προϊόντα τα προτιμά από τα εισαγόμενα, αν και το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα του 2012 ήταν ελαφρώς υψηλότερο στο 87,24%.

Πρωταρχικό κίνητρο (συγκεντρώνει το 77% των απαντήσεων) για την επιλογή των ελληνικών προϊόντων είναι ότι οι καταναλωτές θεωρούν ότι έτσι στηρίζουν την ελληνική παραγωγή. Δεύτερος λόγος (με ποσοστό 34%) είναι ότι θεωρούν πως τα ελληνικά προϊόντα υπερτερούν σε ποιότητα από τα εισαγόμενα, ενώ τρίτος λόγος με χαρακτηριστικά χαμηλό ποσοστό (μόλις 16%) είναι ότι αγοράζουν ελληνικά προϊόντα διότι είναι φθηνότερα από τα εισαγόμενα.

Πάντως, έναν χρόνο και πλέον μετά τη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας και ενώ έχει συσταθεί εδώ και μήνες η αρμόδια επιτροπή, ακόμη δεν υπάρχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα σχετικά με το «ελληνικό σήμα».