Θεαματική άνοδο κατά 13,3% (+ 8 εκατ. δολλάρια Καναδά) σημείωσαν οι εισαγωγές τροφίμων, ποσοστό υπερδιπλάσιο της συνολικής...

Όλο και περισσότερα ελληνικά τρόφιμα στην καναδική αγορά

Θεαματική άνοδο κατά 13,3% (+ 8 εκατ. δολλάρια Καναδά) σημείωσαν οι εισαγωγές τροφίμων, ποσοστό υπερδιπλάσιο της συνολικής αύξησης των εισαγωγών τροφίμων στον Καναδά. Τα ελληνικά τρόφιμα κερδίζουν συνεπώς όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγορά στην καναδική αγορά.

Η αύξηση αυτή ανεβάζει σε 55 % το ποσοστό συμμετοχής των τροφίμων στις ελληνικές εξαγωγές προς τον Καναδά.

Για να αξιολογηθεί ο δυναμισμός των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων προς τον Καναδά, θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθεί ότι το 2013 οι ελληνικές εξαγωγές στον Καναδά αντιμετωπίζουν και τη μεταβολή ισοτιμίας Euro-CAD η οποία από 1,28 κατά μ.ό. το 2012 ανήλθε σε 1,36 το 2013.

Μεταξύ των προϊόντων τα οποία κατά το 10μηνο 2013 παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις:

  • Λαβράκι αύξηση αξίας εισαγωγών κατά 51%
  • Τσιπούρα κατά 95,7%
  • Ελιές 22,6%
  • Τυριά 11,4 %,
  • Σύκα 60 %
  • Κρασιά 7,7 %,
  • Αρτοσκευάσματα 14 %