Ελληνικές ελιές στη Σουηδία

Ελληνικές ελιές στη Σουηδία

Ελιές από την Ισπανία και την Ελλάδα φαίνεται να προτιμούν οι Σουηδοί καταναλωτές. Η Ισπανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση (6.563 τόνους το 2016) και ακολουθεί η χώρα μας με ποσοστό περίπου το 35% των συνολικών εισαγωγών ελιών στη σουηδική αγορά (3.753 τόνους το 2016).

Σύμφωνα με έκθεση του γραφείου Ο.Ε.Υ, στη Σουηδία συναντώνται μεγάλος αριθμός διαφορετικών συσκευασιών ελιών, (70 γρμ., 130 γρμ., 140 γρμ., 227 γρμ., 235 γρμ., 240 γρμ., 290 γρμ., 300 γρμ., 340 γρμ., 350 γρμ., 360 γρμ., 380 γρμ., 480 γρμ., 500 γρμ., 800 γρμ., 935 γρμ.), με αποτέλεσμα να δημιουργείται σχετική σύγχυση στον τελικό καταναλωτή για την σχέση αξίας/συσκευασίας. Κυριότερες πωλούμενες συσκευασίες είναι αυτές των 240 γρμ., των 300 γρμ., και στη συνέχεια των 500 γρμ.

Όσον αφορά τις περισσότερο προτιμώμενες γεύσεις, αυτές είναι για τις πράσινες ελιές καθώς και τις γεμιστές ελιές. Εξαιρετική τοποθέτηση έχουν πετύχει τόσο οι ελιές Καλαμών όσο και οι ελιές Χαλκιδικής.

Κοινό χαρακτηριστικό της αγοράς ελιών με την αγορά ελαιολάδου, είναι η κυριαρχία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είτε πρόκειται για ετικέτα Super Market (π.χ. ICA, Coop, Hemkop) είτε πρόκειται για ετικέτα χονδρεμπόρου (π.χ. Zeta, Fontana).