Ελληνικές εξαγωγές φρούτων και λαχανικών: Ο καθοριστικός τους ρόλος στο εμπορικό ισοζύγιο

Ελληνικές εξαγωγές φρούτων και λαχανικών: Ο καθοριστικός τους ρόλος στο εμπορικό ισοζύγιο

Τα φρούτα και λαχανικά (νωπά & μεταποιημένα) εισήγαγαν στην Ελλάδα το 2016 πολλαπλάσια περισσότερο συνάλλαγμα από ότι τα έλαια και λίπη (συμπεριλαμβανομένου του ελαιόλαδου), τα γαλακτοκομικά, τα θαλασσινά καθώς και άλλα αγροτικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα το 2016 η Ελλάδα εισέπραξε από την πώληση στο εξωτερικό όλων των φρούτων και των λαχανικών (νωπών και μεταποιημένων) 1.960 εκατ. ευρώ € ενώ:

  • από την εξαγωγή ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβανομένου ελαιόλαδου) 681,3 εκατ. €,
  • των  θαλασσινών (ψάρια & παρασκευάσματα ψαριών) 653,5 εκατ. € και
  • των γαλακτοκομικών  και αυγών πουλιών 592,85 εκατ. €

γεγονός που αποδεικνύει την σημασία του τομέα για την Ελλάδα.

Ο τομέας των φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα δημιουργεί έσοδα που είναι:

  • 3πλάσια από ότι του ελαιόλαδου,
  • 4πλάσια των θαλασσινών ή των γαλακτοκομικών,
  • 5πλάσια του καπνού και προϊόντων αυτού και
  • 8πλάσια των δημητριακών.

Από πλευράς διάρθρωσης των εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα, προκύπτει η συντριπτική υπεροχή των φρούτων και λαχανικών και των παρασκευασμάτων τους, των οποίων η εξαγωγική αξία αποτελεί το 32% της αξίας των συνολικών αγροτικών εξαγωγών και ότι μόνο το εμπορικό πλεόνασμα στα φρούτα και λαχανικά το 2016, ύψους 1,213 δις ευρώ, αντιστάθμισε πλήρως το  εμπορικό έλλειμμα “κρεάτων και των παρασκευασμάτων”  ύψους 1,024 δις ευρώ,  αλλά και το έλλειμμα των “γαλακτοκομικών προϊόντων & αυγών πουλιών” ύψους 154,78 εκατ. ευρώ.

Η πρόσοδος των οπωροκηπευτικών είναι απολύτως σταθερή διαχρονικά χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις και με ανοδική τάση αύξησή της την τελευταία 10ετία συμβάλλοντας καθοριστικά στην συνεχή βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος των γεωργικών μας προϊόντων.

Οι εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών το 2016 αυξήθηκαν κατά 22,8% κατ’ όγκο σε σχέση με το 2015 και ανήλθαν σε 1.634.483 τόνους και η αξία αυξήθηκε κατά 11,1%, στα 1.041,4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε επεξεργασία από INCOFRUIT-HELLAS με τις εξαγωγές των λαχανικών που παράγονται στην Ελλάδα να αποδίδουν έσοδα 157,15 εκατ. ευρώ και των φρούτων συνολικά 884,23 εκατ. ευρώ καταγράφοντας ρεκόρ.