Ελμινθοσποριάσεις και Ωίδιο σε καλλιέργειες κριθαριού

Ελμινθοσποριάσεις και Ωίδιο σε καλλιέργειες κριθαριού

Η εμφάνιση μολύνσεων από Ελμινθοσποριάσεις και Ωίδιο σε καλλιέργειες κριθαριού διαπιστώθηκε από επιτόπιους ελέγχους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Τα συμπτώματα, σύμφωνα με το δελτίο προειδοποιήσεων, είναι πιο έντονα σε περιοχές όπου συνηθίζεται η μονοκαλλιέργεια σιτηρών.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να επισκέπτονται και να παρατηρούν τα κτήματά τους και σε περίπτωση σοβαρής προσβολής να προβούν άμεσα σε ψεκασμό με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

Η απόφαση για ψεκασμό θα πρέπει πάντα να παίρνεται σε συνεργασία με τους κατά τόπους γεωπόνους, συνεκτιμώντας:

  • την κατάσταση των φυτειών,
  • τις κλιματολογικές συνθήκες,
  • το κόστος του ψεκασμού, αλλά και
  • τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας από την επαναλαμβανόμενη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων της ίδιας ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσηςφυτοπροστατευτικών προϊόντων.