Έμφαση στη στήριξη του αγροτικού κλάδου ζητά ο ΣΕΒΕ

Έμφαση στη στήριξη του αγροτικού κλάδου ζητά ο ΣΕΒΕ

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014, μεταξύ της Διοίκησης του ΣΕΒΕ και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιώργου Καρασμάνη.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) εστίασε στο κρίσιμο πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας και το υψηλό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Ζήτησε τη μείωση του κόστους χρήματος και την αύξηση των χορηγήσεων προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του αγροτικού κλάδου για κεφάλαια κίνησης ώστε να αντιμετωπίζουν με ίσους όρους τον ανταγωνισμό έχοντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα την ποιότητα των προϊόντων τους καθώς και τη μείωση κάθε επιβάρυνσης που επηρεάζει το κόστος παραγωγής.

Αναφορικά με την Eθνική Στρατηγική Εξαγωγών και τις αναγκαίες δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας του αγροτικού κλάδου, ο ΣΕΒΕ τόνισε την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης από το εμπάργκο της Ρωσίας σε όλους τους θιγόμενους κλάδους της οικονομίας, καθώς και τη γενικότερη ανάγκη για διασπορά του κινδύνου και για διαφοροποίηση εξαγωγικών στόχων, στοχεύοντας σε νέες αγορές.

Ακόμα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για μείωση εισαγωγικών δασμών, συστηματική ενημέρωση των επιχειρήσεων του κλάδου για απαιτήσεις εισαγωγής τρίτων χωρών και διασφάλιση των προϋποθέσεων εισόδου των αγροτικών προϊόντων σε τέτοιες αγορές (ενδεικτικά: έκδοση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών όπως υποδεικνύονται από τις αρχές της χώρας εισαγωγής, διμερή φυτοϋγειονομικά πρωτόκολλα όπου απαιτούνται, διαπίστευση γεωπόνων για έκδοση πιστοποιητικών φυτοϋγείας για εξαγωγές σε ΗΠΑ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, κ.λ.π.).

Επιπλέον, ο ΣΕΒΕ παρουσίασε την πρότασή του για δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων προώθησης/προβολής, τύπου «Eξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα» για τα αγροτικά προϊόντα (νωπά και Α’ μεταποίησης) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και στην αποτελεσματική υποστήριξη που θα πρέπει να τύχουν οι εξαγωγές και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μέσω Enterprise Greece, καθώς επίσης και στην ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού του Οργανισμού με το ΥΠΑΑΤ και τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως με τους εξαγωγικούς φορείς με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία όπως ο ΣΕΒΕ.

Εξίσου σημαντική χαρακτήρισε ο ΣΕΒΕ την απλούστευση των προτελωνειακών διαδικασιών εξωτερικού εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις αγροτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου (Θεσμός Εγκεκριμένου Εμπόρου, ανάλυση κινδύνου, διασύνδεση ICISnet με ΜΕΝΟ), ενώ κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση των απλουστεύσεων. Στην ανταγωνιστικότητα του αγροτικού κλάδου θα συμβάλλουν η κατάργηση των ανταποδοτικών τελών για ποιοτικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και της εγγυητικής επιστολής για εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

Τέλος ειδικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

  •  ο προγραμματισμός καλλιεργειών, η δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και η πιστοποίηση δενδρωδών καλλιεργειών κατά τη δήλωση των παραγωγών στο ΟΣΔΕ
  • η αποφυγή-αποτροπή της πρόωρης συγκομιδής, εμπορίας και  διακίνησης ακτινιδίων ώστε να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα πρόωρης κοπής (με χαμηλά σάκχαρα).Δυστυχώς, παρά τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις, σε ορισμένες περιοχές της χώρας έχουν εκδοθεί ατομικές άδειες συγκομιδής με άμεσο κίνδυνο για τις εξαγωγές του ακτινιδίου.
  •  η πάταξη της διακίνησης ατυποποίητων οπωροκηπευτικών προϊόντων στην εγχώρια εσωτερική αγορά αλλά στις γειτονικές χώρες μέλη της ΕΕ