Εμπόδια για τη διεθνή καταχώρηση του σήματος ELMA

Εμπόδια για τη διεθνή καταχώρηση του σήματος ELMA

Το Γενικό Δικαστήριο (ΓΔΕΕ) απέρριψε την προσφυγή της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ) με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η διεθνή καταχώρηση του σήματος ELMA.

Ιστορικό

Στις 7 Δεκεμβρίου 2005 η «Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου» (ΕΜΧ) υπέβαλε αίτηση για διεθνή καταχώρηση για το σήμα ELMA. Η αίτηση υπεβλήθη για προϊόντα όπως τσίχλες μασώμενες ιατρικής και οδοντιατρικής χρήσης και στοματικά διαλύματα για ιατρική χρήση που περιέχουν μαστίχα Χίου.

Το 1997 αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση η μαστίχα Χίου, το μαστιχέλαιο Χίου και η τσίχλα Χίου ΕΛΜΑ ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π)

Δυο χρόνια αργότερα, το 2007, η Ελβετική εταιρία GABA International Holding GmBh (GABA), κατασκευάστρια προϊόντων στοματικής υγιεινής, άσκησε ανακοπή βασισμένη στο προγενέστερο κοινοτικό σήμα ELMEX για καλλυντικά προϊόντα και παρασκευάσματα για τη φροντίδα του στόματος και οδοντόβουρτσες. Το τμήμα Ανακοπών έκανε δεκτή την αίτηση της Ελβετικής εταιρίας.

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου κατέθεσε προσφυγή στο τέταρτο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ το οποίο την απέρριψε με απόφαση της 26ης Μαρτίου 2013. Σύμφωνα με την αιτιολογία απόρριψης τα καθορισμένα προϊόντα από την ELMA και τα καλυπτόμενα προϊόντα από την ELMEX είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια και τα σήματα παρουσίαζαν έναν μέσο βαθμό ομοιότητας οπτικό και φωνητικό.

H EMX προσέφυγε τελικά στο Γενικό Δικαστήριο (ΓΔΕΕ) με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως του ΓΕΕΑ.

Το Γενικό Δικαστήριο με ανακοίνωσή του στις 22 Οκτωβρίου, απέρριψε ξανά την προσφυγή της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου τονίζοντας ότι ο κίνδυνος να θεωρήσει το κοινό ότι τα προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση συνιστά κίνδυνο σύγχυσης.

Επίσης, αναφέρει ότι τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από το αιτούμενο σήμα ELMA όπως και αυτά που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα ELMEX συμβάλλουν στην υγιεινή και στην οδοντική και στοματική φροντίδα και διανέμονται από τα ίδια κανάλια διανομής.