Εμπόριο ακτινιδίων: Οι εξαιρέσεις “νομιμοποιούν” την παραβατικότητα

Εμπόριο ακτινιδίων: Οι εξαιρέσεις “νομιμοποιούν” την παραβατικότητα

Παρά τις επισημάνσεις για επισταμένη παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης για τη διακίνηση και τυποποίηση-συσκευασία των ακτινιδίων, εξακολουθεί να παρατηρείται πρόωρη συγκομιδή και διακίνηση ακτινιδίων χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους.

Παράλληλα, η δυνατότητα μέσω εξαιρέσεων, για τη μη εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της νέας απόφασης για το τρέχον έτος, “νομιμοποιεί” για μια ακόμη χρονιά την διακίνηση ατυποποίητων και κατ’ ευθείαν από τον αγρό προϊόντων, εντός μέσων μεταφοράς και όχι συσκευασίας, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιητικά τυποποίησης και φορολογικά) αλλά και σωστής επισήμανσης της συσκευασίας τους με κίνδυνο τον αφελληνισμό τους και τη δυνατότητα διακίνησής τους από «Έλληνες, Βαλκάνιους αλλά και Ιταλούς εμπόρους» που δεν έχουν διαπιστευτεί φορολογικά στην χώρα μας.