1 στα 4 αγροτεμάχια με μερική ή ολική επικάλυψη με δασικούς χάρτες

1 στα 4 αγροτεμάχια με μερική ή ολική επικάλυψη με δασικούς χάρτες

Συνολικά 430.000 αγροτεμάχια, σε 13 νομούς της χώρας, δηλαδή ένα στα τέσσερα δηλωμένα αγροτεμάχια (24%), εμφανίζονται να έχουν επικάλυψη με δασική έκταση, η οποία ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 37% της συνολικής τους έκτασης, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Καθημερινή.

Περισσότεροι από τους μισούς παραγωγούς (55%) που υπέβαλαν αίτηση ΟΣΔΕ εμφανίζονται να έχουν τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο στο οποίο υπάρχει μερική ή ολική επικάλυψη με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες (σε κάποιους νομούς φτάνουν το 70%).

Η συνολική επικαλυπτόμενη έκταση καλύπτει 1.250.000 στρέμματα δηλωμένων – επιλέξιμων εκτάσεων, δηλαδή το 8% της συνολικά δηλούμενης έκτασης σε αυτούς τους νομούς. Σε κάποιους από αυτούς, η συνολική φερόμενη ως δασική έκταση προσεγγίζει το 15% των δηλωμένων καλλιεργούμενων εκτάσεων.