Έναρξη αιτήσεων για την πιστοποίηση των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών – Η διαδικασία

Έναρξη αιτήσεων για την πιστοποίηση των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών – Η διαδικασία

Έως την 1η Νοεμβρίου 2021 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν και να εγγραφούν στο Μητρώο των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Επισημαίνεται ότι η  πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΓΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει στη συνέχεια ένας φορέας να υποβάλει αίτηση για το υπο-Μέτρο 2.1.

Δείτε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εδώ.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.