Έναρξη διαδικτυακής εφαρμογής για αιτήσεις που αφορούν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Έναρξη διαδικτυακής εφαρμογής για αιτήσεις που αφορούν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Τίθεται σε λειτουργία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε περιβάλλον test, η διαδικτυακή εφαρμογή “Αίτηση μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015” με στόχο την εξοικείωση των ενδιαφερόμενων παραγωγών και πιστοποιημένων φορέων υποδοχής της αίτησης βαθμού α’ και β’ με την διαδικτυακή εφαρμογή.

Ποιους αφορά

Υποχρέωση υποβολής αίτησης μεταβολών έχουν οι γεωργοί σε περίπτωση:

i) κληρονομιάς της εκμετάλλευσης,

ii) μεταβίβασης δικαιώματος λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015:

– με πώληση ή εκμίσθωση γης,

– εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης, καθώς και

– σε περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή επωνυμίας ή νομικού καθεστώτος, συγχώνευση ή κατάτμηση της εκμετάλλευσης.

Προς το παρόν, η λειτουργία της διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον test δε θα επιτρέπει την οριστικοποίηση της αίτησης.

Η αίτηση μεταβολών των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015  υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

  • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr.
  • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α΄ βαθμού ή Φορέας Β’ Βαθμού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Σε όσους έχει ήδη ενεργοποιηθεί λογαριασμός Υποβολής ΕΑΕ2015, χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό  και για την εφαρμογή Μεταβολών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης.

Διαβάστε επίσης:

Η αξία των νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και η ελάχιστη έκταση που απαιτείται

Άγνωστη η αξία των νέων δικαιωμάτων-Επιλέξτε σωστά πώς και πού θα υποβάλλετε την ΕΑΕ

Άμεσες Ενισχύσεις: Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Ποιοι δικαιούνται βασική ενίσχυση το 2015; Η σημασία της επιλέξιμης έκτασης και ο ενεργός αγρότης