Έναρξη εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων κατά της Λύσσας – Οι περιοχές εφαρμογής

Έναρξη εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων κατά της Λύσσας – Οι περιοχές εφαρμογής

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Απριλίου 2018 αναμένεται να ξεκινήσει ο εναέριος εμβολιασμός κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας.

Η συνολική έκταση που θα διενεργηθούν εναέριοι εμβολιασμοί εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 60.477,34 km2. Οι Περιφερειακές Ενότητες και οι περιοχές που θα διενεργηθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας φαίνονται στον παρακάτω χάρτη.

Εκτός από τις περιφερειακές ενότητες που απεικονίζονται στον χάρτη ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση – ακτίνας πενήντα χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον αυτές οι περιοχές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη περιοχή εμβολιασμού.

Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον >20 δολώματα/km2).

Εμβολιασμός δε θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες.

Για την αξιολόγηση του προγράμματος και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, θα πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά το πέρας των εμβολιασμών δια του αέρος, «ενεργητική επιτήρηση», η οποία θα βασίζεται στην θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθμού κόκκινων αλεπούδων.