60.000 ενεργοί πολίτες έσωσαν τα ελληνικά δάση

60.000 ενεργοί πολίτες έσωσαν τα ελληνικά δάση

Εξήντα χιλιάδες πολίτες βάζοντας την υπογραφή τους σε ένα κείμενο διαμαρτυρίας ύψωσαν ανάχωμα στα σχέδια της κυβέρνησης να προωθήσει νέες ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση παρανομιών σε δάση και δασικές εκτάσεις.
Μετά την κινητοποίηση των πολιτών μέσω της πρωτοβουλίας του WWF Ελλάς και της διεθνούς οργάνωσης Avaaz αποσύρθηκαν ορισμένες από τις επίμαχες διατάξεις για τον δασικό μας πλούτο από το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο τελικά ψηφίστηκε το περασμένο Σάββατο. Παρέμειναν ωστόσο ορισμένα προβληματικά σημεία, με κορυφαίο αυτό που αφορά τη νομιμοποίηση παρανομιών.

«Η εκστρατεία του WWF Ελλάς δεν θα είχε φέρει αποτέλεσμα χωρίς την πίεση που εκατοντάδες πολίτες άσκησαν με τηλεφωνήματα στα γραφεία των βουλευτών, με τις ερωτήσεις που κατέθεσαν μέσω της πλατφόρμας Vouliwatch και βέβαια τις 60.000 και πλέον υπογραφές στο κάλεσμα της διεθνούς οργάνωσης Avaaz. Ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστούμε ότι “αντίπαλος” ήταν ένα νομοσχέδιο που κατέβηκε χωρίς διαβούλευση και αντιμετωπίστηκε ως επείγον στη σκιά της παράλληλης βαριάς επικαιρότητας» δήλωσε η επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του WWF Ελλάς κυρία Θεοδότα Νάντσου. Προσέθεσε μάλιστα στη συνέχεια: «Ας γίνει ξεκάθαρο το μήνυμα αυτής της επιτυχίας: οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας είναι καιρός να αρχίσουν να υπολογίζουν τους πολίτες που απαιτούν ασφάλεια δικαίου, διαφανή και σαφή νομοθέτηση, σεβασμό στο δίκαιο και προστασία των κοινών».

Η επιτυχία των πολιτών

Το WWF Ελλάς δημοσιεύει και πίνακα με τις τροπολογίες και τις διατάξεις που αποσύρθηκαν, βελτιώθηκαν ή παρέμειναν στο σχέδιο νόμου. Σύμφωνα με την οργάνωση, οι πολίτες πέτυχαν τα εξής:

* Διατηρείται η προστασία για δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν καταστραφεί (π.χ., από πυρκαγιές) αν η βλάστηση δεν έχει προλάβει να ανακάμψει ύστερα από πέντε χρόνια.

* Δεν υποβαθμίζονται οι δασικοί χάρτες και παραμένουν ως ουσιαστικά εργαλεία προστασίας και οριστικής αποτύπωσης της δασικής γης καθώς αποσύρθηκε η διάταξη που έδινε τη δυνατότητα να διαγράφονται εκτάσεις από αυτούς.

* Αναιρέθηκε η προσπάθεια αποχαρακτηρισμού εκτάσεων που απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από το 1975, καθώς και η παραχώρηση της κυριότητάς τους.

* Στις διατάξεις για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων παρέμειναν οι ιεροί ναοί αλλά αποσύρθηκαν οι εγκαταστάσεις κέντρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και κυρίως εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, όρος που χωράει πολλές ερμηνείες.

* Δεν έγινε δεκτή η βουλευτική τροπολογία για αναστολή της πληρωμής βεβαιωμένων προστίμων και της κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δασική γη ως την κύρωση των δασικών χαρτών.

Οι «εκκρεμότητες»

Σύμφωνα όμως με το WWF, χρειάζεται ακόμη επιμονή και αγώνας καθώς παρέμειναν διατάξεις που αφορούν:

* Νομιμοποίηση παρανομιών όσων καταπατητών κατέστρεψαν δάση και δασικές εκτάσεις ως το 2007 και τα μετέτρεψαν σε γεωργικές εκτάσεις. Ωστόσο αυτή η διάταξη βελτιώθηκε σε σχέση με την αρχική μορφή της. Αρχικά νομιμοποιούνταν αδιακρίτως όλες οι σχετικές καταπατήσεις, τελικά όμως δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν καταπατημένα δάση και δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό κ.τ.λ. ενδιαφέρον (εθνικοί δρυμοί, διατηρητέα μνημεία της φύσης, προστατευόμενες περιοχές), που έχουν προστατευτικό ρόλο και που βρίσκονται σε πάρκα και άλση εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών και, τέλος, όσες εκτάσεις περιλαμβάνουν κτίσματα.

* Διευκόλυνση των αποχαρακτηρισμών δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν βασιστεί σε αδημοσίευτα, πληροφοριακού χαρακτήρα, έγγραφα (που έχουν χορηγηθεί μεταξύ 11.6.1975 και 30.4.1981).

* Επέκταση λατομείων ακόμη και σε αναδασωτέες εκτάσεις, σε περιφέρειες όπου εκτελούνται μεγάλα έργα και δεν έχουν καθοριστεί λατομικές ζώνες.

Τράτσα Μάχη, ΤΟ ΒΗΜΑ