γεωργια

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018: Αίτηση πληρωμής για 14 Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης είναι η μοναδική αίτηση που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα.

Τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα θα πρέπει να συμπληρώσει απαραιτήτως στην αίτησή του ο ενταγμένος γεωργός για να λάβει τη σχετική ενίσχυση. Τα Μέτρα αυτά είναι:

 • 8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
 • 10.0.4 Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
 • 10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
 • 10.1.4.A Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
 • 10.1.4.Β Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
 • 10.1.4.Γ Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
 • 10.1.4.Δ Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα
 • 10.1.8 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
 • 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • 11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
 • 11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
 • 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών

Τέλος είναι σημαντικό να γνωριζεί ο γεωργός ότι η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του δική του είτε αποφασίσει να την υποβάλλει μόνος του απευθείας μέσω της online εφαρμογής είτε απευθυνθεί στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων.