Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021: Σε λειτουργία η εφαρμογή για διορθώσεις και εκπρόθεσμες αιτήσεις

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021: Σε λειτουργία η εφαρμογή για διορθώσεις και εκπρόθεσμες αιτήσεις

Τέθηκε σε λειτουργία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η εφαρμογή Διοικητικών Πράξεων Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης 2021 που αφορά τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων και υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων διοικητικών πράξεων πραγματοποιείται εδώ
Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μεταβολής ΙΒΑΝ, ΑΦΜ και διαγραφής ΕΑΕ πραγματοποιείται εδώ.
Οι μεταβολές στις επιλογές συγκατάθεσης GDPR καταχωρίζονται στην καρτέλα του αγρότη εδώ.
Τα αιτήματα αναγνώρισης συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, για την εκπρόθεσμη υποβολή ΕΑΕ 2021, υποβάλλονται στην εφαρμογή του ΟΠΣΕΑΕ «Αιτήματα Ανωτέρας βίας για εκπρόθεσμες ΕΑΕ», εδώ