Ενιαία ενίσχυση: Τι ποσοστό έχει πληρωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ενιαία ενίσχυση: Τι ποσοστό έχει πληρωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ενώ στην Ελλάδα έχει πληρωθεί μόλις το 54% της ενιαίας ενίσχυσης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει πληρωθεί σχεδόν το σύνολο των ενισχύσεων.

Μέχρι τις 31.12.2015 επί του συνόλου της ενιαίας ενίσχυσης που αναλογεί για το 2015 πλήρωσαν:

 • Γερμανία το 95%.
 • Ιρλανδία το 95%.
 • Λουξεμβούργο το 95%.
 • Γαλλία το 95%.
 • Φινλανδία το 95%.
 • Σλοβακία το 95%.
 • Σουηδία το 93%.
 • Δανία το 92%.
 • Βέλγιο το 90%.
 • Ολλανδία το 89%.
 • Αυστρία το 88%.
 • Ισπανία το 87%.
 • Βρετανία το 84%.
 • Λιθουανία το 81%.
 • Τσεχία το 72%.
 • Ιταλία το 70%.