Ενιαία Υγεία: Συνεργασία υπουργείων Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενιαία Υγεία: Συνεργασία υπουργείων Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς της Φυματίωσης του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών (ΓΝΝΘΑ) «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» θα μεταφερθεί το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη φυματίωση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η παραπάνω συνεργασία, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ έχει ως στόχο τη συνεργασία και την παροχή τεχνικής υποστήριξης μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και ανήκει στο πλαίσιο του δόγματος της «Ενιαίας Υγείας» για την καλύτερη επιτήρηση της φυματίωσης, προκειμένου να θωρακιστεί τόσο το ζωικό κεφάλαιο της χώρας, όσο και η ανθρώπινη υγεία.