Δυνατότητα εκτύπωσης ασφαλιστικής ικανότητας

Δυνατότητα εκτύπωσης ασφαλιστικής ικανότητας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού, ο ΟΓΑ μέσω της ιστοσελίδας του παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εκτυπώνουν ενημερωτικό έντυπο ασφαλιστικής ικανότητας, το οποίο ΔΕΝ επέχει θέση βεβαίωσης και να ενημερώνονται για την ισχύ και την διάρκεια της ασφαλιστικής τους ικανότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ενημερωτικό έντυπο ασφαλιστικής ικανότητας ΔΕΝ επέχει θέση βεβαίωσης.

Για την πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή απαιτείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση των τριών πεδίων με τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου ΟΓΑ και τον ΑΦΜ δικαιούχου, ενώ για το προστατευόμενο μέλος χωρίς ΑΦΜ, απαιτείται η συμπλήρωση ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου.