Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας: Αύξηση του ανώτατου ποσού ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας: Αύξηση του ανώτατου ποσού ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση

Αύξηση του ποσού των κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των αγροτών χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έγκρισης, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση αφρά την αύξηση του ανώτατου ποσού ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση από 15.000 σε 25.000 ευρώ την τριετία.

Η προτεινόμενη τροποποίηση στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) αυξάνει ταυτόχρονα το εθνικό ανώτατο ποσό ενίσχυσης από 1% που ισχύει σήμερα στο 1,5% της ετήσιας γεωργικής παραγωγής κατά την ίδια τριετή περίοδο.

Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η Επιτροπή προτείνει τα κράτη μέλη να μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε ένα συγκεκριμένο γεωργικό τομέα μέχρι το 50% του συνολικού ποσού ενίσχυσης.

Τέλος, οι νέοι κανόνες προτείνουν τη δημιουργία υποχρεωτικών κεντρικών μητρώων σε επίπεδο κρατών μελών για την τήρηση αρχείων σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκαν προκειμένου να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί η παράδοση και ο έλεγχος.

Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της γεωργίας έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες σε περιόδους κρίσης, καθώς επιτρέπουν στις αρχές να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά για την υποστήριξη ευάλωτων αγροτών.

Οι προτεινόμενοι κανόνες της Επιτροπής βρίσκονται υπό διαβούλευση και θα διαρκέσει έως τις 16 Απριλίου 2018.