Οι ενισχύσεις για τα προγράμματα των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών

Οι ενισχύσεις για τα προγράμματα των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών

Εγκρίθηκε η πίστωση για την εφαρμογή του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας.

Με την εν λόγω απόφαση, εγκρίνεται πίστωση για το έτος 2016 ύψους 2.900.000,00 € για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής.

Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για το έτος 2016 ανέρχεται στο ποσό των 5.700.000,00 €, όπου το 50% της παραπάνω δαπάνης είναι κοινοτική χρηματοδότηση, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Δείτε τους προϋπολογισμούς των μελισσοκομικών Συνεταιρισμών εδώ.