Οικονομικη ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση στο χοίρειο κρέας

Οικονομικη ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση στο χοίρειο κρέας

Σε συνέχιση της ψήφισης του υπ’ αριθμ. (ΕΕ) 2015/2334 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής, χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοίρειου κρέατος σε ενδιαφερόμενους αeniποθεματοποιητές που θα υποβάλλουν αιτήσεις από 4 Ιανουαρίου 2016, για υπογραφή σχετικής σύμβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 187062/2011 (ΦΕΚ Β’2504).

Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 2108802626.