Ενίσχυση προσωπικού και χρήση σύγχρονων μέσων

Ενίσχυση προσωπικού και χρήση σύγχρονων μέσων

Σε σύσκεψη στελεχών του Υποκαταστήματος Πάτρας ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Βασίλης Έξαρχος, ζήτησε από τα στελέχη του Οργανισμού να προχωρήσουν σε άμεσες εκτιμήσεις των ζημιών στις περιοχές ευθύνης του Υποκαταστήματος που επλήγησαν τις τελευταίες ημέρες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις, ανεμοθύελλες).

Προκειμένου να γίνουν γρήγορα οι εκτιμήσεις των πρόσφατων ζημιών και να προχωρήσει η διαδικασία κοινοποίησης των πορισμάτων και πληρωμής των αποζημιώσεων για τις ζημιές, θα ενισχυθεί το προσωπικό τόσο με μετακινήσεις γεωπόνων από όμορα υποκαταστήματα που έχουν ήδη γίνει, όσο και από τις νέες προσλήψεις επιπλέον εποχικών γεωπόνων με οκτάμηνες συμβάσεις.

Παράλληλα, και αφού προηγηθεί η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού θα αρχίσει σύντομα η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος εκτίμησης των ζημιών με τη χρήση σύγχρονων μέσων (GPS, GIS γεωχωρικά δεδομένα), στα Υποκαταστήματα Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Πάτρας, γεγονός που θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτίμησης των ζημιών.