Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι διεπαγγελματικές οργανώσεις γεωργικών προϊόντων

Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι διεπαγγελματικές οργανώσεις γεωργικών προϊόντων

Ενώνουν τις δυνάμεις τους οι διεπαγγελματικές οργανώσεις της χώρας, διεκδικώντας ουσιαστικό θεσμικό ρόλο όπως προβλέπει η νομοθετική πράξη της ίδρυσής τους η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και απαιτεί άλλωστε και η φύση της αποστολής τους.

Για το θέμα έγινε συνάντηση εκπροσώπων 6 Διεπαγγελματικών (οίνου, ελαιολάδου και ελιάς, μελιού, εσπεριδοειδών, κρέατος και καπνού), ύστερα από πρόσκληση των προέδρων της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου κ. Γ. Βογιατζή και της Διεπαγγελματικής Ελαιολάδου και Eλιάς κ. Γ. Γωνιωτάκη, κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και διεξοδική αναφορά στα κοινά προβλήματα των οργανώσεων αλλά και στα κοινά πεδία δράσης.

“Κλειδί” για την υπέρβαση των δυσκολιών που διαπιστώνονται είναι η απόδοση στις διεπαγγελματικές του θεσμικού ρόλου που εξαρχής είχε προβλέψει για αυτές ο κοινοτικός και εθνικός νομοθέτης. Με προφανή στόχο την αποτελεσματική διαχείριση ανά κλάδο και συνεπώς τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης αγροτικής πολιτικής ανά προϊόν.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο να οριοθετηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει το ρόλο, τη λειτουργία και τη δράση των διεπαγγελματικών, ώστε να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών ανάπτυξης. Κάτι που έχει ιδιαίτερη ανάγκη ο πρωτογενής τομέας αλλά και η οικονομία συνολικά στην προοπτική της επανεκκίνησής της.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων θα έχουν και νέες συναντήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα ώστε να καταλήξουν σε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η επεξεργασία πρότασης του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την αναβάθμιση του ρόλου των διεπαγγελματικών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν:
Από ΕΔΟ Αμπέλου και Οίνου ο κ. Γιάννης Βογιατζής Πρόεδρος και ο κ. Χρήστος Μάρκου μέλος Δ.Σ., ο κ. Παρασκευάς Κορδοπάτης μέλος Δ.Σ. από ΕΔΟ Ελαιολάδου και Ελιάς ο κ. Γιώργος Γωνιωτάκης Πρόεδρος και ο κ. Παναγιώτης Καραντώνης, από ΕΔΟ Εσπεριδοειδών κ. Κωνσταντίνος Σκιαδάς Πρόεδρος, από ΕΔΟ Κρέατος ο κ. Γιώργος Οικονόμου Γενικός Γραμματέας, από ΕΔΟ Μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης ο κ. Πίττας Γεώργιος, από ΕΔΟ Καπνού ο κ. Β. Μελενεκλής καθώς και εκπρόσωποι φορέων ιδιωτικών και συνεταιριστικών φορέων των αγροτικών προϊόντων.