Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 31 Ιανουαρίου

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 31 Ιανουαρίου

Αναρτήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα αποτελέσματα ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Βασικής Ενίσχυσης και της Ενίσχυσης για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον (Πρασίνισμα), στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου.

Οι παραπάνω παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών, από την ανάρτησή τους στο λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων υπάρχει ειδική εφαρμογή  η οποία θα είναι ανοικτή έως 31/01/2018. Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης. Οι παραγωγοί που έχουν υποβάλλει την ΕΑΕ 2017 online, μπορούν να υποβάλουν ένσταση με τους κωδικούς του προσωπικού τους λογαριασμού στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ». Διευκρινήσεις αναφορικά με τον τρόπο υποβολής ενστάσεων, έχουν αναρτηθεί στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ».