Εντός δέκα ημερών οι ενστάσεις για τα ποσά της εξισωτικής αποζημίωσης

Εντός δέκα ημερών οι ενστάσεις για τα ποσά της εξισωτικής αποζημίωσης

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής της εξισωτικής αποζημίωσης (Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» έτους 2016) έχουν οι δικαιούχοι παραγωγοί από σήμερα Τετάρτη 04.01.2017 έως και τις 18 Ιανουαρίου 2017.

Οι «ενστάσεις» υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων, με την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστείλουν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός (5) πέντε  εργάσιμων ημερών

Να σημειωθεί ότι δεν κρίνονται δικαιούχοι ένταξης και πληρωμής όσοι «έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα».

Δείτε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ