Έως και 90% το ποσοστό ενίσχυσης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Έως και 90% το ποσοστό ενίσχυσης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Μέτρο της μεταποίησης έχει στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Nέος στόχος του Μέτρου είναι η ένταξη και των επαγγελματιών αγροτών προκειμένου να μεταποιούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους και να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία έτσι ώστε να αυξήσουν το εισόδημά τους.

Το Μέτρο περιλαμβάνει εκτός από την κλασική μεταποίηση με τελικό προϊόν γεωργικό προϊόν, που ενισχυόταν μέχρι σήμερα και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό όπως τα αποστάγματα, η ζυθοποιία, η παραγωγή αιθέριων ελαίων και προϊόντων κοσμετολογίας (καλλυντικά). Στους επαγγελματίες αγρότες δίνεται η δυνατότητα της μεταποίησης με τελικό προϊόν γεωργικό ή μη γεωργικό.

Ειδικότερα:

Δράση 4.2.1: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν, γεωργικό προϊόν

Στη μεταποίηση με τελικό προϊόν γεωργικό ενισχύονται τομείς όπως: Κρέατος, γάλακτος, αυγών, μελιού, ζωοτροφών, ελαιούχων προϊόντων (εκτός των ιδρύσεων ελαιοτριβείων), δημητριακών, οίνου, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, σπόρων & πολλαπλασιαστικού υλικού.

Δικαιούχοι είναι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Μέγιστο ύψος επένδυσης: Έως 10 εκατ. € (υπάρχει η πρόταση το μέγιστο ύψος επένδυσης στην προκήρυξη να διαμορφωθεί στα 8 εκατ. € έτσι ώστε να ενταχθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια με δεδομένο ότι η προκήρυξη θα είναι 100 εκατ. .€) .

Ποσοστό ενίσχυσης:

 • 75% Μικρά Νησιά Αιγαίου
 • 50% Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
 • 40% Λοιπές Περιοχές (Στ. Ελλάδα, Δυτ. Μακεδονία, Αττική)

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι 90% στις επενδύσεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών ενδυναμώνοντας το συνεργατισμό και τη συλλογικότητα για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων από την αύξηση των οικονομιών κλίμακας.

Επιλέξιμες δαπάνες (κοινές για όλες τις δράσεις) αφορούν κυρίως:

 • στην κατασκευή, εκσυγχρονισμό των μονάδων μεταποίησης,
 • στην απόκτηση ή εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού τους
 • στην απόκτηση εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • για την εξοικονόμηση ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων,
 • στην αγορά οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης και
 • στις γενικές δαπάνες αμοιβών μηχανικών, συμβούλων.

Δράση 4.2.2: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν, μη γεωργικό προϊόν

Ενισχύεται η μεταποίηση και εμπορία τομέων όπως: η επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, η ζυθοποιία, η επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, η παραγωγή αιθέριων ελαίων, τα πυρηνελαουργεία, η παραγωγή αποσταγμάτων, η παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας, η αξιοποίηση παραπροϊόντων, επεξεργασία βάμβακος, καθώς και άλλες κλωστικές ίνες.

Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (όχι οι μεγάλες)

Μέγιστο ύψος επένδυσης: Έως 5 εκατ. € με κατώτατο όριο τις 100 χιλ. €

Ποσοστό ενίσχυσης: για τις επενδύσεις μέχρι και 300.000€ η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του κανονισμού των de minimis οπότε το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65%, ενώ για επενδύσεις άνω των 300.000€ η ενίσχυση θα χορηγείται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες / μη επιλέξιμες δαπάνες όπως η Δράση 4.2.1

Δράση 4.2.3: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

Ενισχύεται η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων τόσο με τελικό προϊόν, γεωργικό όσο και με τελικό προϊόν μη γεωργικό.

Ειδικότερα ενισχύονται οι τομείς όπως:

 • κρέατος,
 • γάλακτος,
 • οίνου,
 • ζυθοποιείας,
 • αποσταγμάτων,
 • φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών,
 • επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης

Δικαιούχοι: Επαγγελματίες αγρότες.

Μέγιστο ύψος επένδυσης: Έως 300 χιλ. € κατώτατο όριο τις 50 χιλ. €

Η δράση αυτή θα εφαρμοστεί συνδυαστικά με το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης θέτοντας αθροιστικά ανώτατο ύψος επένδυσης τις 500 χιλ. €.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το τελικό προϊόν αν αφορά γεωργικό ή μη όπως στις αντίστοιχες δράσεις παραπάνω.