1000 ευρώ σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες

1000 ευρώ σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες

Με στόχο την στήριξη της αγρότισσας πολύτεκνης μητέρας και στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής του, ο ΟΓΑ υλοποιεί για πρώτη φορά Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε ασφαλισμένες πολύτεκνες μητέρες.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης σχετικά με το Πρόγραμμα αυτό, δήλωσε: «Για πρώτη φορά ο ΟΓΑ εφαρμόζει και υλοποιεί μέτρα προστασίας και στήριξης της αγρότισσας πολύτεκνης μητέρας, αναγνωρίζοντας τον Κοινωνικό και Εθνικό της ρόλο, ιδιαίτερα στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. O ΟΓΑ επιβραβεύει 450 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες, με χρηματικό βοήθημα 1.000 ευρώ κάθε μία και προσωπικό έπαινο. Ως Διοίκηση συνεχίζουμε, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της κοινωνίας, ώστε οι ασφαλισμένοι μας να νοιώθουν τον Οργανισμό, αρωγό και συμπαραστάτη τους».

Η Διοίκηση ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις από 24-11-2014 μέχρι και 3-12-2014. Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της παροχής αυτής.