Επιφυλακή για το βακτηριακό έλκος ακτινιδιάς

Οι παραγωγοί όλων των ποικιλιών ακτινιδίας καθώς και φυτωριούχοι, οι οποίοι θα παρατηρήσουν ύποπτα συμπτώματα της ασθένειας, να ενημερώνουν το τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου για λήψη δειγμάτων και έλεγχο από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας γνωστοποιεί το εξαιρετικά επείγον έγγραφο του ΥπΑΑΤ σχετικά με την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Pseudomonas syringae pv.actinidiae (βακτηριακό έλκος ακτινιδιάς) στην περιοχή του Νομού Πέλλας.

Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος των συστηματικών επίσημων επισκοπήσεων περιόδου 2014, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι με σκοπό την επιβεβαίωση της απουσίας του επιβλαβούς οργανισμού σε οπωρώνες, φυτώρια και επιχειρήσεις που διακινούν πολλαπλασιαστικό υλικό ακτινιδιάς και ιδιαίτερα σε όσους καλλιεργούν την τελευταία πενταετία την ποικιλία summer kiwi.