Επιλέγουμε τοπικά γεωργικά προϊόντα

Επιλέγουμε τοπικά γεωργικά προϊόντα

Μήλα Αργεντινής ή μήλα από Ελλάδα;

Κάθε προϊόν που έρχεται από μακριά χρησιμοποιεί το …δικό του μεταφορικό μέσο (φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα, τρένα) με αποτέλεσμα όσο μεγαλύτερη η απόσταση τόσο μεγαλύτερη η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Στις παρούσες συνθήκες μάλιστα που δοκιμάζεται η οικονομία όλων των χωρών το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίζουμε όσο κι όποτε μπορούμε τους τοπικούς παραγωγούς.

Η WWF μέσω του παρακάτω βίντεο τονίζει την αξία των τοπικών προϊόντων και κατ’ επέκτασιν ενισχύει του Έλληνες παραγωγούς.