Οι επιλέξιμοι παραγωγοί για τις άδειες φύτευσης αμπέλου 2016

Οι επιλέξιμοι παραγωγοί για τις άδειες φύτευσης αμπέλου 2016

Αναρτήθηκε ο πίνακας των επιλέξιμων παραγωγών που αιτήθηκαν άδεια φύτευσης το έτος 2016 καθώς και η βαθμολογία ανά τεμάχιο των αποδεκτών εκτάσεων.

Με βάση τον Πίνακα χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 4.8 έως 8 για όλη την αποδεκτή έκταση μετά την αξιολόγηση των αρμοδίων ΔΑΟΚ και για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4 χορηγούνται άδεις σε ποσοστό 66,45% της αποδεκτής έκτασης.

Οι παραγωγοί δύναται να εκτυπώσουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου» το έντυπο χορήγησης της άδειας. Η εκτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από την αρμόδια ΔΑΟΚ που ανήκει το υπό φύτευση τεμάχιο/α.

Οι δικαιούχοι και η βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων για νέες Άδειες Φύτευσης Αμπέλου ΕΔΩ.