Ζωοτροφές από γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και υγεία των ζώων

Ζωοτροφές από γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και υγεία των ζώων

ΒΙΝΤΕΟ

Τις πιθανές συνέπειες από τη χρήση μεταλλαγμένων τροφών στην υγεία των ζώων υπογραμμίζει νέα επιστημονική μελέτη ύστερα από πειράματα σε 70 αγελάδες.