Επιτόπιοι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της σεπτορίωσης – Προσοχή στη χημική επέμβαση

Επιτόπιοι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της σεπτορίωσης – Προσοχή στη χημική επέμβαση

Ήδη από τις αρχές Δεκεμβρίου 2014, διαπιστώθηκε η προσβολή φυτών σίτου από σεπτορίωση σε πολλές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και έγκαιρα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας είχε ενημερώσει.

Οι κλιματικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνόησαν τη ραγδαία εξέλιξη της ασθένειας, με αποτέλεσμα στην πλειονότητα των σιτοκαλλιεργειών της Π.Ε. Λάρισας και ιδιαίτερα των Δήμων Κιλελέρ και Φαρσάλων να απαιτείται χημική επέμβαση για την καταπολέμηση της σεπτορίωσης.

Η χημική επέμβαση όπου απαιτείται θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με εγκεκριμένο σκεύασμα για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Επειδή την τρέχουσα χρονική περίοδο πραγματοποιείται και η ζιζανιοκτονία των σιτηρών, θα πρέπει όσοι παραγωγοί θελήσουν να συνδυάσουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη συνδυαστικότητα των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, καθώς υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας ή παρεμπόδιση της δράσης τους.

Τονίζεται επίσης στους σιτοπαραγωγούς ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παρακολουθούν την εξέλιξη της ασθένειας σε συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνους, οι οποίοι παρακαλούνται, σε περίπτωση που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή, να επικοινωνήσουν άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία στα τηλ. 2413 511119, 2413 511209.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και δειγματοληψίες σε καλλιέργειες σκληρού σίτου, καθώς και εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων ασθενών φυτών.

Σκοπός των παραπάνω ενεργειών είναι να προληφθεί η εμφάνιση ασθενειών σε επιδημική μορφή όπως συνέβη την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.