Επιχορηγήσεις σε ΔΑΟΚ για ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες

Επιχορηγήσεις σε ΔΑΟΚ για ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στις βαμβακοκαλλιέργειες

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ποσό για την επιχορήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής πέντε Περιφερειών για το Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας έτους 2020.

Το πρόγραμμα αφορά την φυτοπροστασία των βαμβακοφυτειών με ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών, την επιτόπια παρακολούθηση των βαμβακοφυτειών του δικτύου, την εγκατάσταση των φερομονικών παγίδων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις θέσεις καλλιέργειας που έχουν επιλεγεί από το επικαιροποιημένο σχέδιο παρακολούθησης την έκδοση δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας με τις διαπιστώσεις, τις προβλέψεις , τις οδηγίες παρακολούθησης των καλλιεργειών κ.λπ.

Τα ποσά κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής:

  • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – 10.540,00 €
  • Κεντρικής Μακεδονίας – 16.005,00 €
  • Θεσσαλίας – 26.900,00 €
  • Στερεάς Ελλάδας – 8.115,00 €
  • Δυτικής Ελλάδας – 4.200,00 €