Επιχορήγηση για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών μεμβρανών

Επιχορήγηση για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών μεμβρανών

Την τοποθέτηση αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών μεμβρανών σε εγκαταστάσεις που δεν έχουν επιχορηγηθεί στην καλλιέργεια αμπέλου θα επιδοτήσει ο ΕΛ.Γ.Α. για δεύτερη συνεχή χρονιά σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 60% του επιλέξιμου κόστους εγκατάστασης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής προστασίας είναι η 3η Ιουλίου 2017.

Ελάχιστη έκταση προστατευόμενης καλλιέργειας είναι το 1 στρέμμα ενώ η μέγιστη έκταση της επιχορηγούμενης εγκατάστασης για:
α. τα φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 στρέμματα
β. τα νομικά πρόσωπα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 στρέμματα.

Αντιχαλαζικό δίχτυ

Το επιλέξιμο κόστος τοποθέτησης διχτυού σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις που δεν έχουν επιχορηγηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., ικανές να δεχτούν αντιχαλαζικό δίχτυ, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500 € ανά στρέμμα κάλυψης και περιλαμβάνει τις δαπάνες για προμήθεια αντιχαλαζικού διχτυού, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και το σχοινί πρόσδεσης.

Αντιβροχική μεμβράνη

Το επιλέξιμο κόστος τοποθέτησης αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις που δεν έχουν επιχορηγηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., ικανές να δεχτούν αντιβροχική μεμβράνη, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.000 € ανά στρέμμα κάλυψης και περιλαμβάνει τις δαπάνες για προμήθεια αντιβροχικής μεμβράνης, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και ελαστικά σχοινιά.

Διαδικασία

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής, όπου βρίσκεται το προς προστασία αγροτεμάχιο.

Το ποσόν των 20 € ανά φάκελο, ως τέλη εκτίμησης επιτόπιου και διοικητικού ελέγχου επιχορήγησης  αφορά μόνο τους αιτούντες που θα επιλεχθούν μετά τον διοικητικό έλεγχο.