Έρευνα της EFSA για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής

Έρευνα της EFSA για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής

Πώς σχετίζεται η αλλαγή του κλίματος με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών; Σε αυτή την ερώτηση στοχεύει να απαντήσει μέσω του νέου προγράμματος CLEFSA (Climate change and Emerging risks for Food Safety) η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Σκοπός του CLEFSA είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον εντοπισμό των αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την κατάταξη αυτών κατά προτεραιότητα.

Η έρευνα είναι το πρώτο βήμα και ο στόχος είναι να συγκεντρωθεί ένας κατάλογος πιθανών αναδυόμενων ζητημάτων. Στην έρευνα μπορούν να συμμετέχουν επιστήμονες αλλά και πολίτες οι οποίοι έχουν γνώση επί του θέματος.

Η έρευνα θα είναι online μέχρι τις 7 Μαρτίου και διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά.