Ερωτηματολόγιο για την ανάγκη συνεργασίας στον αγροτικό τομέα

Ερωτηματολόγιο για την ανάγκη συνεργασίας στον αγροτικό τομέα

Τη δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα  για την διάγνωση των αναγκών που έχει ο αγροτικός τομέας σε θέματα συνεργασίας, έχουν αγρότες, συνεταιρισμοί και Στελέχη της Δημόσιας και Περιφερειακής Διοίκησης στο πλαίσιο του έργου «Στήριξη για την ενεργοποίηση του Μέτρου 16 ‘Συνεργασία’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», που διενεργείται από εξωτερικό συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018 μπορείτε να συμβάλλετε στη έρευνα αυτή συμπληρώνοντας ένα από τα ερωτηματολόγια που σας αφορούν:

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεσθε διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο email: info@sevensigma.gr