Έρχονται ακόμα πιο γρήγορα οι αυξήσεις στις εισφορές των αγροτών

Έρχονται ακόμα πιο γρήγορα οι αυξήσεις στις εισφορές των αγροτών

Ενώ αρχικά με τον νόμο 4387/2016 (Α’85) με τον οποίο τέθηκε σε ισχύ το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο προβλεπόταν σταδιακή αύξηση των υγειονομικών ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών ώστε να διαμορφωθούν σε 4,73% το 2017, 5,84% το 2018 και τελικά σε 6,95% από το 2019 και έπειτα, πλέον με τον νόμο 4425/2016 (Α’185), με τον οποίο εφαρμόζονται οι νέες μνημονιακές δεσμεύσεις, διαμορφώνονται  σε 6,95% από το 2017.

Αυτή η άμεση αύξηση των υγειονομικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 2,22% επι του εισοδήματος σημαίνει πώς οι αγρότες οι οποίοι θα πλήρωναν με το νέο ασφαλιστικό σύστημα τις ελάχιστες εισφορές (βάσει του κατώτατου μισθού) θα επιβαρυνθούν με 109,29€ ετησίως επιπλέον των αρχικών προβλέψεων.

Χρησιμοποιείστε την ανανεωμένη, βάσει των πρόσφατων αλλαγών, εφαρμογή της Ελληνικής Γεωργίας για να υπολογίσετε το φόρο, τις ασφαλιστικές σας εισφορές και τελικά το καθαρό σας εισόδημα.

ΔΩΡΕΑΝ e-ΕΦΑΡΜΟΓΗ