μηλα 3

Έρχονται πληρωμές ενισχύσεων σε παραγωγούς μήλων και κάστανων

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα καταβληθεί στους παραγωγούς μήλων και κάστανων η οικονομική ενίσχυση  σύμφωνα με το «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» μετά και το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καστανιά

Η ενίσχυση για τα κάστανα αφορά σε 57.332 παραγωγικά στρέμματα καστανιάς και 4.885 δικαιούχους με ύψος ενίσχυσης 150€/στρ και συνολικό ποσό ενίσχυσης 7,4 εκατ. €.

Μηλιά

Η ενίσχυση για τα μήλα αφορά σε 74.950 παραγωγικά στρέμματα μηλιάς και 6.710 δικαιούχους, με ύψος ενίσχυσης 250€/στρ και συνολικό ποσό ενίσχυσης 17,7 εκατ. €.