Κάθε συσκευασία γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων-αεροζόλ, κουνουπέλαια κ.α)...

Ετικέτα στην συσκευασία των φυτοφαρμάκων

Στα πλαίσια καταπολέμησης του παραεμπορίου η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Κάθε συσκευασία γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων-αεροζόλ, κουνουπέλαια κ.α) πρέπει να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των νόμων 4036/2012, 205/2001 κ.α σχετικών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαγορεύεται η εισαγωγή, διαφήμιση, εμπορία, κυκλοφορία και χρήση γεωργικών φαρμάκων που δεν έχουν αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το Ελληνικό κράτος (ΥπΑΑΤ) και δεν αναγράφουν στα ελληνικά απαραίτητες για τον χρήστη πληροφορίες (π.χ. αριθμό έγκρισης, εταιρεία κάτοχο έγκρισης, οδηγίες χρήσης, προφυλάξεις κ.α.).

Οι παραβάτες των παραπάνω τιμωρούνται με ποινικές ή και διοικητικές κυρώσεις.