Ετικέτες ελληνικών τυποποιημένων ελαιόλαδων χωρίς…αντοχές

Ετικέτες ελληνικών τυποποιημένων ελαιόλαδων χωρίς…αντοχές

Το 63,4% των ετικετών τυποποιημένου ελαιόλαδου, εξαφανίζονται από την αγορά μετά από δύο χρόνια, ενώ παρατηρείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός ετικετών ελαιολάδου με στόχευση στις αγορές του εξωτερικού, των οποίων ο μέσος όρος ζωής είναι 14 μήνες, μηδαμινός δηλαδή σε σχέση με εκείνον των υπόλοιπων ανταγωνιστριών χωρών (Ισπανία, Ιταλία).

Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της «Έρευνας διάθεσης τυποποιημένου, εξαιρετικού παρθένου ελληνικού ελαιολάδου» που διεξήχθη από την DK Consultants τη χρονική περίοδο από τη 12η Μαΐου 2011 έως την 1η Ιουνίου 2013. Στόχος της έρευνας, ήταν η εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών συμπερασμάτων σχετικά με τις εξαγωγές τυποποιημένου εξαιρετικού παρθένου ελληνικού ελαιολάδου. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου FOOD FOR SUCCESS.

Σημείο εκκίνησης αποτέλεσε η καταμέτρηση όλων των ετικετών ελληνικού ελαιολάδου μεγάλων, μικρομεσαίων έως και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν κατά κύριο λόγο στις αγορές του εξωτερικού. Συνολικά, η μελέτη κατέγραψε 2.643 ετικέτες. Εκτός όμως από τα παραπάνω σημειώνεται ακόμη ότι οι νέες ετικέτες που τοποθετούνται συνεχώς στα ράφια delicatessen καταστημάτων, αλυσίδων super markets και e-shops, με νέα όμορφα μπουκάλια, δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν ουσιαστικά, με αποτέλεσμα τη μη ένταξή τους στην καταναλωτική συνήθεια των αγοραστών. Αποτέλεσμα της έλλειψης σταθερής παρουσίας των ετικετών στην αγορά, είναι οι εταιρείες να υφίστανται οικονομική ζημία, καθώς το «εξαιρετικά» παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο δεν είναι «εξαιρετικά» κερδοφόρο, όπως θα έπρεπε.

Συμπερασματικά, από την έρευνα διαπιστώνεται πως ο μικρός μέσος όρος ζωής μιας ετικέτας οφείλεται μεταξύ άλλων, στον κατακερματισμό των ετικετών, στην επαναλαμβανόμενη ομοιότητα, στην απουσία προσέγγισης storytelling μεταξύ των ετικετών και στην ανεπαρκή στρατηγική στόχευσης και διείσδυσης στις αγορές-στόχους.

Επιπλέον η απουσία μίας ολιστικής προσέγγισης marketing καθιστά αδύνατη την εδραίωση των εταιρειών στις διεθνείς αγορές και τη συνεχή και συνεπή παρουσία των ετικετών σε αυτές. Συνεπώς, μία ολιστική προσέγγιση marketing καθώς η ορθή και αποτελεσματική κατάρτιση ενός στρατηγικού πλάνου εξαγωγών, μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για την αντιμετώπιση του προβλήματος με ευοίωνα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των εξαγωγών στο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο.

Διαβάστε επίσης:

Μαθήματα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων στην Ελληνική Γεωργία

Μαθήματα Μάρκετινγκ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων στην Ελληνική Γεωργία

Μαθήματα Βιολογικής Ελαιοκαλλιέργειας στην Ελληνική Γεωργία

Αύξηση εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στην Ιαπωνία-Πού οφείλεται

Η τιμή του ελαιολάδου σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Τυνησία