Προσωρινά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας για το 2012

Προσωρινά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας για το 2012

Μείωση παρουσίασαν και το 2012 οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα προσωρινά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας για το 2012 που εκπόνησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η ομάδα των γεωπόνων της Ελληνικής Γεωργίας αμφισβητεί κάποια από τα παρακάτω στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν (σύνολο αροτραίων, κηπευτικής γης και μόνιμων καλλιεργειών) παρουσίασαν μείωση  1,4% το 2012 σε σχέση με το 2011.

Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν ήταν:
– 32.535,0 χιλ. στρέμματα το 2008,
– 32.361,5 χιλ. στρέμματα το 2009,
– 32.380,2 χιλ. στρέμματα το 2010,
– 32.200,8 χιλ. στρέμματα το 2011,
– 31.745,5 χιλ στρέμματα. το 2012.

Συγκεκριμένα, η συνολική γεωργική γη (συμπεριλαμβάνονται και οι αγραναπαυσεις) ήταν:
– 37.091,0 χιλ. στρέμματα το 2008,
– 36.992,7 χιλ. στρέμματα το 2009,
– 37.080,3 χιλ. στρέμματα το 2010,
– 37.012,9 χιλ. στρέμματα το 2011,
– 36.766,1 χιλ στρέμματα το 2012.

Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με αγραναπαύσεις ήταν:
– 4.556,0 χιλ. στρέμματα το 2008,
– 4.631,2 χιλ. στρέμματα το 2009,
– 4.700,2 χιλ. στρέμματα το 2010,
– 4.812,0 χιλ. στρέμματα το 2011 ,
– 5.020,6 χιλ. στρέμματα το 2012.

Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά έτος ως προς τον όγκο παραγωγής, κατά είδη προϊόντων, είναι οι εξής:

Παραγωγή σκληρού σιταριού

Αύξηση 9,0% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 5,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 5,8% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 5,5 % το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.514,7 χιλ. τόνοι το 2008, 1.650,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.568,2 χιλ. τόνοι το 2010, 1.477,2 χιλ. τόνοι το 2011 και 1.395,3 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή αραβόσιτου

Μείωση 15,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 12,2% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 5,0% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.891,2 χιλ. τόνοι το 2008, 2.432,2 χιλ. τόνοι το 2009, 2.135,9 χιλ. τόνοι το 2010, 2.242,4 χιλ. τόνοι το 2011 και 2.240,0 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή βαμβακιού

Μείωση 10,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση13,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 17,1% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 4,2% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 912,4 χιλ. τόνοι το 2008, 816,4 χιλ. τόνοι το 2009, 703,7 χιλ. τόνοι το 2010, 823,8 χιλ. τόνοι το 2011 και 789,0 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή ζαχαρότευτλων

Αύξηση 60,9 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 34,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 34,3% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 3,7% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 852,9 χιλ. τόνοι το 2008, 1.372,3 χιλ. τόνοι το 2009, 898,5 χιλ. τόνοι το 2010, 590,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 612,5 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή πατάτας

Αύξηση 1,9 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 0,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 0,6% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 6,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 913,5 χιλ. τόνοι το 2008, 930,8 χιλ. τόνοι το 2009, 926,3 χιλ. τόνοι το 2010, 920,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 861,5 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή τομάτας

Αύξηση 13,2 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 6,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 13,9% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 . Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.379,0, χιλ. τόνοι το 2008, 1.561,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.467,3 χιλ. τόνοι το 2010, 1.263,4 χιλ. τόνοι το 2011 και 1.264,8 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή μούστου

Μείωση 9,7% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 1,6% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 6,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 7,5% το 2012 σε σχέση με το 2011 . Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 400,4 χιλ. τόνοι το 2008, 361,7 χιλ. τόνοι το 2009, 355,9 χιλ. τόνοι το 2010, 333,8 χιλ. τόνοι το 2011 και 358,7 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή πορτοκαλιών

Αύξηση 15,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 0,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 11,7% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 . Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 827,7 χιλ. τόνοι το 2008, 956,3 χιλ. τόνοι το 2009, 964,0 χιλ. τόνοι το 2010, 851,4 χιλ. τόνοι το 2011 και 850,9 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή ροδάκινων

Μείωση κατά 7,2 % το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 2,3% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 3,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 5,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 807,3 χιλ. τόνοι το 2008, 748,8 χιλ. τόνοι το 2009, 766,1 χιλ. τόνοι το 2010, 790,9 χιλ. τόνοι το 2011 και 748,4 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή ελιών ελαιοποίησης

Μείωση 20,9 % το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 15,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, μικρή μείωση 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 1,3% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.516,6 χιλ. τόνοι το 2008, 1.991,1 χιλ. τόνοι το 2009, 2.299,0 χιλ. τόνοι το 2010, 2.293,6 χιλ. τόνοι το 2011 και 2.323,0 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή ελαιόλαδου

Μείωση 7,1 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 3,4% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 16,7% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 1,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 328,3 χιλ. τόνοι το 2008, 305,0 χιλ. τόνοι το 2009, 294,6 χιλ. τόνοι το 2010, 343,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 348,6 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή γάλακτος

Μείωση 13,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 1,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 0,5 % το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 0,2% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.341,9 χιλ. τόνοι το 2008, 2.016,4 χιλ. τόνοι το 2009, 1.995,7 χιλ. τόνοι το 2010, 2.004,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 2001,4 χιλ. τόνοι το 2012.

Παραγωγή κρέατος

Μείωση 12,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 0,2 % το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 5,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 490,5 χιλ. τόνοι το 2008, 429,2 χιλ. τόνοι το 2009, 417,9 χιλ. τόνοι το 2010, 418,9 χιλ. τόνοι το 2011 και 441,5 χιλ. τόνοι το 2012.