Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για περονόσπορο – Συνεχείς και επιμελημένοι έλεγχοι

Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για περονόσπορο – Συνεχείς και επιμελημένοι έλεγχοι

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την προσβολή των αμπελώνων από περονόσπορο.

Θα πρέπει να γίνει άμεση επέμβαση μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Επιβάλλονται συνεχείς και επιμελημένοι έλεγχοι του αμπελώνα για τον έγκαιρο εντοπισμό των προσβολών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καλό αερισμό των πρέμνων και στη μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.

Διαβάστε επίσης:

Περονόσπορος αμπελιού: Προληπτικός ψεκασμός και συστηματική παρακολούθηση