Ευρωκοινοβούλιο: Λιγότερα χρήματα για μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ευρωκοινοβούλιο: Λιγότερα χρήματα για μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Τις προτεραιότητές τους σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο μετά το 2020 ενέκριναν οι ευρωβουλευτές κατά την τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειας (Στρασβούργο 28-31/05).

Σε γενικές γραμμές οι ευρωβουλευτές ζητούν μια σύγχρονη κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2010 (ΚΓΠ) με δίκαιη χρηματοδότηση, περισσότερη ευελιξία για τα κράτη μέλη αλλά μη επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερες επιλογές για την προσέλκυση νέων και τη διευκόλυνση των γεωργών να αντιμετωπίζουν κρίσεις.

Ειδικότερα, το Ευρωκοινοβούλιο εξέφρασε τις ακόλουθες επιθυμίες:

 • Άμεσες πληρωμές να εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
 • Μείωση της γραφειοκρατίας για υποχρεωτικά μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα
 • Τα εθελοντικά μέτρα πρέπει να απλοποιηθούν και να στοχοθετηθούν καλύτερα
 • Μια νέα μέθοδος της ΕΕ για τον υπολογισμό των άμεσων πληρωμών, προκειμένου να καταργηθούν σταδιακά τα ιστορικά κριτήρια στήριξης και να βοηθηθούν περαιτέρω όσοι φέρνουν άλλα δημόσια αγαθά
 • Διασφάλιση ότι η στήριξη της ΕΕ θα ωφελήσει τους πραγματικούς αγρότες
 • Μια πιο ισορροπημένη κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που εισπράχθηκαν και τις διαφορές, για παράδειγμα μεταξύ του κόστους παραγωγής και της αγοραστικής δύναμης
 • Λιγότερα χρήματα για μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με ανώτατο όριο πληρωμών σε επίπεδο ΕΕ
 • Περισσότερα χρήματα για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών, απορρίπτοντας τη μείωση κατά 25% στον προϋπολογισμό αγροτικής ανάπτυξης για το 2021-2027, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Μαΐου
 • Αυξημένη στήριξη για νέους και νέους γεωργούς, καθώς και για όσους επηρεάζονται από το εισόδημα και την αστάθεια των τιμών
 • Να μην χρησιμοποιούνται γεωργικές ενισχύσεις για την αύξηση των ταύρων για ταυρομαχίες
 • Απόκλιση των πλέον ευαίσθητων τομέων από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις