Ευρωπαϊκά δάση: Βλέποντας το δένδρο χωρίς να χάνεται το δάσος

Ευρωπαϊκά δάση: Βλέποντας το δένδρο χωρίς να χάνεται το δάσος

ΒΙΝΤΕΟ

Είναι το σπίτι φυτών και ζώων και αποτελούν όχι μόνο πηγή οξυγόνου αλλά και απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρώπη πιο έξυπνη διαχείριση των δασών της.
Δείτε το βίντεο: