Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στόχος η μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στόχος η μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030

Τουλάχιστον 55 % μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, περιλαμβάνει η πρόταση τροποποίησης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα με στόχο να γίνει η Ευρώπη η πρώτη στον κόσμο κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. 

Η αξιολόγηση της Επιτροπής δείχνει ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να υπερβεί τον τρέχοντα στόχο της για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030, ιδίως χάρη στη συνεχιζόμενη πρόοδο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για να επιτευχθεί ο νέος στόχος του 55 %, η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση και το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει τώρα αντικείμενο περαιτέρω διαβούλευσης και ανάλυσης πριν από την υποβολή νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν το ταμείο ανάκαμψης NextGenerationEU, ύψους 750 δισ. ευρώ, και τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για να πραγματοποιήσουν αυτές τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση. Για τη στήριξη των αναγκαίων επενδύσεων, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης σήμερα τους κανόνες για έναν νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να διευκολυνθεί η μεταξύ των κρατών μελών συνεργασία για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030