Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κάθε αποψίλωση θα εξισορροπείται με φύτευση νέων δένδρων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κάθε αποψίλωση θα εξισορροπείται με φύτευση νέων δένδρων

Μέχρι το 2030, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις μεταφορές, τη γεωργία, τα κτίρια και τα απόβλητα θα πρέπει να μειωθούν κατά 30% και κάθε αποψίλωση θα πρέπει να εξισορροπείται με τη φύτευση νέων δένδρων, σύμφωνα με τους δύο νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τους οποίους υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός κατανέμει στην ουσία τους συνολικούς στόχους της ΕΕ σε δεσμευτικούς, εθνικούς στόχους για επιμέρους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων της ΕΕ. Αυτοί είναι η γεωργία, οι μεταφορές, τα κτήρια και η διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Οι μειώσεις των εκπομπών ρύπων θα συμβάλουν στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της ΕΕ για το 2030 ο οποίος αφορά όλους τους τομείς: μείωση κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα ρύπων το 1990. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για αυτές τις μειώσεις στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή.

Ο κανονισμός για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εγκρίθηκε με 343 ψήφους υπέρ, 172 κατά και 170 αποχές.

Η δασοκομία ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει και έναν δεύτερο κανονισμό με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του επιπέδου των εκπομπών που απορροφούν τα δάση.

Οι διατάξεις του κανονισμού προβλέπουν ότι οι χώρες της ΕΕ που κόβουν τα δάση θα πρέπει ως αντιστάθμισμα να φυτεύουν νέα δέντρα ή να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα υπάρχοντα δάση, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τους βοσκοτόπους, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ισοδύναμη απορρόφηση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Ο κανονισμός για την συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, και δασοπονίας εγκρίθηκε με 574 ψήφους υπέρ, 79 κατά και 32 αποχές.

Και τα δύο νομοθετικά κείμενα χρειάζεται τώρα να λάβουν και την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου προτού τεθούν σε ισχύ.