Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πιο δίκαιη γεωργία στην ΕΕ μετά το 2020

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πιο δίκαιη γεωργία στην ΕΕ μετά το 2020

Σχεδόν το ήμισυ της γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιείται στη γεωργία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο των συζητήσεων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020, ζητά μεγαλύτερη ευελιξία και δικαιότερη χρηματοδότηση.

Το ερώτημα είναι τι είδους γεωργία θέλουμε στην Ευρώπη.

Η μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να στοχεύει σε αγροκτήματα περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμα, και να ενισχύσει την καινοτομία και τις έξυπνες γεωργικές πρακτικές.