Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SmartAgriFood

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SmartAgriFood

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SmartAgriFood στοχεύει στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Μελλοντικού Διαδικτύου προκειμένου ο γεωργικός τομέας να είναι βιώσιμος και αποτελεσματικός. Οι αγρότες εγκαθιστώντας συστήματα υποστήριξης αποφάσεων τα οποία χρησιμοποιούν προηγμένα δίκτυα και υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερες και μεγαλύτερες αποδόσεις αλλά και να διαθέσουν στην αγορά ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Η πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας επιτρέπει τον αποδοτικό έλεγχο των προϊόντων από την παραγωγή ως την κατανάλωση.

Στα πλαίσια του προγράμματος, o ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε μια σειρά επισκέψεων σε αγρότες από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος και κατέγραψε τις ανάγκες τους. Το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη σειρά του, ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό Πιλοτικό Σύστημα για την παραγωγή κηπευτικών σε θερμοκήπια. Η υποδομή που εγκαταστάθηκε αποτελείται από αισθητήρες που καταγράφουν τη θερμοκρασία του αέρα, την υγρασία του εδάφους κτλ. Το σύστημα παρέχει στον αγρότη μια εποπτική εικόνα της καλλιέργειας ενώ ο ίδιος μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από ενέργειες αρκεί να διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο.

Μερικές εξ’ αυτών είναι:

  • Παρακολούθηση των καλλιεργητικών φροντίδων μέρα με τη μέρα
  • Παροχή συμβουλών με στόχο την εξασφάλιση των βέλτιστων περιβαλλοντικών συνθηκών
  • Αποστολή ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μέσω κινητού τηλεφώνου ή email
  • Αναζήτηση αγοραστών για τα προϊόντα
  • Απλούστευση των διαδικασιών πιστοποίησης των προϊόντων του, κ.α.

Ο καταναλωτής δε, μπορεί να αναζητήσει προϊόντα απευθυνόμενος στον ίδιο τον παραγωγό ενώ η πρόσβαση στα δεδομένα της καλλιέργειας εξασφαλίζει διαφάνεια, ποιότητα και καλύτερες τιμές.