Ευροβαρόμετρο: Αλλαγή του τρόπου κατανάλωσης ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες

Ευροβαρόμετρο: Αλλαγή του τρόπου κατανάλωσης ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες

Περισσότερα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος ζητούν οι πολίτες της Ε.Ε. και συμφωνούν ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι να «αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε» και να «αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και πραγματοποιούμε τις εμπορικές μας συναλλαγές».

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, στην οποία έλαβαν μέρος 27.498 άτομα, το 94 % των πολιτών δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ίδιους ενώ το 91 % δήλωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ.

Η αλλαγή του κλίματος, η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα απόβλητα είναι τα τρία σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας.

Πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) όσων απάντησαν πιστεύουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινή τους ζωή και υγεία ενώ περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες ανησυχούν για τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών που υπάρχουν στα προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.